Federate Shqiptare e Gjimnastikës zhvilloi në datën 26 Nëntor 2022 në Tirane , Kampionatin Kombëtar i Gjimnastikës së Përgjithshme, me një pjesmarrje të gjërë. Në këtë Kampionat përvec Klubeve dhe Shoqata morën pjesë edhe disa shkolla të Tiranës. Ky kampionat vecantinë e ka tek puna në ekip, e cila doli në pah më së miri.