Organet e FSHGJ-së janë:

  1. Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës.
  2. Komiteti Drejtues është organi më i lartë ekzekutiv
  3. Sekretariati i përgjithshëm është organ administrativ.

Pranë FSHGJ-së funksionojnë komisione për përmbushjen e qëllimit dhe funksionimit të saj.

Komisionet janë :

Komisioni Teknik dhe i Gjykimit

Komisioni i Financës

Komisioni i Disiplinë

Komisioni i Apelit

Komisioni i Garave