Prezantimi

Kërcimet me mbështetje janë ngjarja më e shpejtë dhe përmban një gjimnaste që lëviz vetë mbi një tryezë me vrap në sprint të plotë, duke u kthyer ose rrotulluar përsëri në dyshek. Paralelet e shkallëzuara përfshijnë gjimnastë që kryejnë elemente lëkundëse rreth dy shufrave asimetrike, duke lëshuar shpesh shufrat dhe duke i rikapur ata, ndërsa Trahu i Ekuilibrit përfshin rrëzim, akrobaci, koreografi dhe elementë vallëzimi në një tra të ngushtë vetëm 10 cm të gjerë. Ushtrimet e lira akrobatike janë ngjarja e vetme që përcaktohet në muzikë dhe përmban rrëzime, hapa, kthesa dhe koreografi mbi një dyshekë.

Kërcimet me mbështetje

Bazat: Gjatësia e tryezës: 1.20 metra. Gjerësia e tryezës së harkut: 95 cm. Gjimnastët afrohen me vrapim nga deri në 25 metra prapa.

Specifikat: Secila ka një vlerë sipas vështirësisë së saj. Nevojiten dy kërcime me mbështetje të ndryshme për t’u kualifikuar në finalet e ngjarjeve në aparat, ku rezultati përfundimtar është mesatarja e të dyve. Kërcimet me mbështetje duhet të demonstrojnë lartësi dhe amplituda të mëdha, dhe të përfundojnë në një ulje të kontrolluar.

Paralelet e shkallëzuara

Bazat: Lartësia e shufrëz së sipërme: 2.5 metra. Lartësia e shufrës së poshtëme: 1.7 metra. Shufra e sipërme mund të ngrihet 10 cm sipas kërkesës për të akomoduar gjimnastë më të gjatë.

Specifikat: Lëkundja e vazhdueshme dhe kalimet ndërmjet shufrave janë lëvizjet mbizotëruese në këtë aparat. Ushtrimet duhet të përfshijnë elemente që kërkojnë lëkundje përpara dhe prapa, ndryshime të kapjes dhe të paktën një aftësi ku gjimnastja lëshon dhe ri-kap shyfrën. Shpesh, rutina përfundon me një zbritje spektakolare.

Trah ekuilibri

Bazat: Lartësia e trahut: 1.25 metra. Gjatësia e trahut: 5 metra. Gjerësia e trahut: 10 cm

Specifikat: Një rutinë e trahut të ekuilibrit përbëhet nga një larmi elementësh akrobatikë, duke përfshirë kërcime, kapërcime, kthesa dhe elementë ekuilibri, duke përfshirë seri verbuese të rrëshqitjeve dhe të menjëhershme. Gjimnastja duhet të përdorë tërë gjatësinë e trahut për të treguar elegancën, fleksibilitetin, ritmin dhe vetëkontrollin e saj.

Ushtrimet e lira akrobatike

Bazat: Dysheku ka përmasat 12 x 12 metra me një kufi sigurie shtesë prej 1 m në skaje.

Specifikat: Shoqërohet me muzikë për të rritur performancën, Ushtrimet e lira akrobatike duhet të kombinojë sekuencat e vallëzimit dhe rrëzimit. Idealisht, fokusi është në vetë-shprehje, me gjimnasten që paraqet një performancë, jo një rutinë të lëvizjeve të përshkruara. Gjimnastët duhet të përpiqen të përdorin të gjithë zonën e dyshemesë. Individualiteti, origjinaliteti, pjekuria, mjeshtëria dhe artisti në prezantim janë përbërësit kryesorë për një rezultat të mirë.