Prezantimi

Ushtrimet e lira akrobatike përmbajnë akrobaci dhe elementë të tjerë akrobatikë mbi një dyshek të krijuar posaçërisht për ushrimet e lira akrobatike. Kali me doreza kërkon që gjimnastët të performojnë vërtitje, dhunti dhe elementë të tjerë lëkundës mbi kalë. Unazat janë një provë e qëndresës dhe forcës, me gjimnastët që mbështesin veten mbi to dhe kryejnë mbajtje komplekse me krahët e tyre. Kërcimet me mbështetje, një nga dy ngjarjet e fuqisë së bashku me ushtrimet e lira akrobatike, është ngjarja më e shpejtë dhe përmban një gjimnast që çohet përpara mbi një tryezë me vrap në sprint të plotë. Paralelet  Gjimnastikore dhe Hekuri Gjimnastikor janë ngjarje me lëkudje me lëshime të shpeshta dhe një zbritje të madhe.

Ushtrimet e Lira Akrobatike (ULA)

Bazat: Shtroja e dyshemesë ka përmasat 12 x 12 metra me një kufi sigurie shtesë prej 1 m në skaje.

Specifikat: Ushtrimi në dysheme kombinon elementët dinamikë dhe jo-akrobatikë që tregojnë forcën, ekuilibrin dhe fleksibilitetin e gjimnastit me stilin. Rrëzimi duhet të jetë si prapa, ashtu edhe përpara në drejtim, dhe do të konsistojë në përplasje dhe përdredhje. E gjithë zona e dyshemesë duhet të përdoret gjatë rutinës, e cila nuk duhet të kalojë 70 sekonda.

Kali me doreza

Bazat: Kali me doreza është 115 cm i gjatë, 135 cm i gjerë, 160 cm i gjatë dhe dy dorezat e tij janë të vendosura 40 cm larg.

Specifikat: Vetëm duart lejohen të prekin aparatin gjatë rutinave të Kalit me doreza, të cilat përbëhen nga gjimnaste që lëvizin trupin e tyre sipër dhe rreth aparatit, duke lëkundur trupin e tyre në qarqe dhe duke kryer elemente gërshërë dhe dhunti drithëruese. Gjimnastët duhet të tregojnë gjithmonë këmbë të drejta dhe trupa plotësisht të zgjatur, me ijet e tyre të ngritura sa më lart mbi aparatin.

Unazat

Bazat: Dy unaza me diametër 18 cm dhe larg 50 cm qëndrojnë pezull 2.8 m mbi dysheme.

Specifikat: Forca është çelësi i një rutine të mirë në Unaza, gjatë të cilës një gjimnast që performon në dy unaza të varura gati 3 metra mbi dyshekë. Rutinat e Unazave përbëhen nga një seri mbajtje force dhe mbajtje të duarve – të dyja duhet të mbahen minimumi dy sekonda – dhe elemente lëkundës midis unazave, me gjimnastin që lëviz pa probleme nga një element në tjetrin përpara një ngritjeje të lartë. Unazat janë e vetmja ngjarje në të cilën një gjimnast nuk e humb kurrë kontaktin me aparatin para se të zbresë.

Kërcime me mbështetje

Bazat: Tavolina e kërcimit është 1.20 metra e gjatës dhe 95 cm e gjerës. Pista është 25 metra e gjatë dhe 1 metër e gjerë.

Specifikat: Aparati më i shpejtë, kërcimet me mbështetje përbëhen nga gjimnastë që vrapojnë me shpejtësi të plotë në trampolinë për të ndikuar në tryezë me duart e tyre, duke u ngritur lart në ajër dhe mbi tryezë para se të ulen përsëri në këmbë. Sa më shumë rrokullisje dhe kthesa të mund të performojë një gjimnast para se këmbët e tij të godasin në dyshek, aq më e vështirë do të jetë kërcimi dhe aq më i lartë do të jetë rezultati. Gjyqtarët kërkojnë lartësi dhe distancë mbresëlënëse nga tavolina, dhe i vetmi element që gjykohet është një ulje e mbërthyer.

Paralele Gjimnastikore

Bazat: Paraletet gjimnastikore janë 1.95 metra të larta dhe 3.50 metra të gjata, të vendosura përafërsisht .5 metra larg, dhe mund të rregullohen në lartësi për t’iu përshtatur gjimnastit.

Specifikat: Koha dhe ekuilibri janë thelbësore për një rutinë të mirë në Paralelet Gjimnastikore, me një gjimnast që tregon një larmi elementësh lëkundës dhe elementë fluturimi nga një mbështetje, varje dhe pozicion i sipërm të krahut. Rutina duhet të rrjedhë normalisht nga një element në tjetrin dhe gjimnastët duhet të tregojnë qwndrime duarsh të përkryera. Rutinat më të vështira do përmbajnë aftësi drithëruese të tilla si një salso e dyfishtë midis shufrave dhe zbritje me kthesa gjysmë dhe të plota.

Hekuri Gjimnastikor

Bazat: Hekuri Gjimnastikor është 2.75 metra i lartë, 2.4 metra i gjerë dhe shufra është 2.8 cm në diametër.

Specifikat: Hekuri Gjimnastikor me fluturim të lartë është një nga më spektakolarët e të gjitha ngjarjeve, me gjimnastë që kryejnë lëkundje dhe lëvizje lëshimi përpara zbritjes. Gjimnastëve u kërkohet të lëshojnë tërësisht dhe të kapin hekurin të paktën një herë, dhe më të mirët në botë do të bashkojnë një seri lëvizjesh emocionuese të lëshimit radhazi.